เลือกชื่อเว็บไซต์  

Your marquee                                                                                                                                                                                                                                                                  

อัมรินทร์ สมายด์ เรดิโอ ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการธุรกิจ ด้านสื่อสารวิทยุ ซึ่งเราเห็นว่างานบริการ ด้านการสื่อสารเป็นงานที่ต้องอาศัย ประสบการณ์ และความมุ่งมั่น ทั้งต้องมีใจรักถึงจะสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานบริการเป็นงานที่ต้องยอมรับ ว่ามีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง “บริการ” (service) กับคำว่า “ความพึงพใจ” (satisfaction) เป็นเรื่องของความรู้สึก (felling) หากผู้ให้การบริการขาดความเข้าใจลูกค้า หรือผู้ฟังแล้ว ย่อมยากที่งานจะเป็นไปด้วยความราบรื่น จากที่เราอยู่ในธุรกิจสื่อวิทยุมาตลอด ทำให้เราเข้าใจ ได้มากกว่าใครๆ เราจึงมั่นใจว่า อัมรินทร์ สมายด์ เรดิโอ ของเราจะสามารถทำการ ประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านเพื่อให้ได้รับความ

พึงพอใจอย่างสูงสุด
อัมรินทร์ สมายด์ เรดิโอ มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่รองรับความต้องการของลูกค้าทุกท่าน ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้าและธุรกิจของท่าน มีนักจัดรายการที่มากด้วยประสบการณ์ และ ทีมงานที่ชำนาญงาน พร้อมด้วยโปรดิวเซอร์ฝีมือดี ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำ การประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท และ สินค้า ของท่าน อัมรินทร์ สมายด์ เรดิโอ สามารถให้ความมั่นใจและคำมั่นสัญญากับลูกค้าว่า เราจะดูแลและผลิตรายการให้กับท่านด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นต่อพันธะที่เราให้ไว้กับลูกค้าตลอดไป

วิทยุออนไลน์ สถานี: fm96.5mhz.  โทร 075-489374                  ติดต่อการตลาด086-7575923คุณเจี๊ยบ

Copyright (c) 2006 by Your Name